گزارش ویدئویی از پروژه وت بلاستینگ توسط تیم سیوان دریا قشم

برای مشاهده گزارش ویدئویی تهیه شده از پروژه، به اینستاگرم سیوان دریا قشم مراجعه فرمایید.

 

مشاهده ویدئو در اینستاگرم