تاریخچه

شرکت سیوان دریای قشم (سیوان سی) یکی از شرکت های پیشرو در تامین و فراهم کردن خدمات یکپارچه در صنعت فرااساحل شامل و نه محدود به موضوعات ذیل  می باشد. 
ارایه خدمات ذیل شامل :
1)​تعمیرات و خدمات سفری شناور ها
2)غواص صنعتی​​​​​​​
3)بازرسی،تعمیرات و نگهداری سکوها و دکل های حفاری (IRM)
4)ارائه خدمات کیترینگ شناور ها و فراساحل
5)اجاره شناور های عملیاتی
6)پروژه های نفت و گاز
7)تامین و اجاره متریال و تجهیزات