انجام خدمات اسلری بلاست

  انجام خدمات اسلری بلاست توسط شرکت سیوان دریا قشم برای مشاهده کامل تصاویر به بخش گالری سیوان به آدرس: SeaVanSea.com/Gallery . و یا به اینستاگرم شرکت مراجعه  فرمایید. https://www.instagram.com/seavanseaco
ادامه مطلب

گواهینامه ها

              برای مشاهده کامل گواهینامه های سیوان دریا به بخش مربوطه در وبسایت مراجعه فرمایید.   بخش گواهینامه ها
ادامه مطلب

وت بلاست سکوی نفتی با رنگ اپوکسی

          #wetblasting For more details you can contact us : ☆ website : www.SeaVanSea.com ● Instagram : instagram.com/SeaVanSeaCo ○ Youtube : youtube.com/SeaVanSeaCo ● aparat : aparat.com/SeaVanSeaCo ○ Email : info@SeaVanSea.com ‌ □ Tel : +98 21 22383264 / 22375375 ■Fax: +98 21 22355250 Our Offices : Tehran Office : Unit E1 , 1st Floor,Allameh Tower, North Allameh St. , Saadat Abad District, Tehran-Iran Qeshm Office :Ferdosi …
ادامه مطلب