پروژه های نفت و گاز

انجام پروژه های  نصب و ساخت زیر آبی در فراساحل

سیوان دریا با اتکا به تجارب پرسنل  خود در زمینه انجام مهندسی ساخت و راه اندازی در حوضه صنایع نفت و گاز نیز پروژه های موفقی را انجام  داده است.