خدمات اسلری بلاست

فواید اسلری بلاستینگ (Slurry Blast)  و دستگاه مدرن مورد استفاده

با مخلوط شدن ساینده با آب در مخزن دستگاه ، یک دوغاب (ساینده خیس)  بوجود می آید که تحت فشار هوا (کمپرسور) عملیات آماده سازی سطح را بطور موثرتری نسبت به روش سند بلاست انجام می دهد.
در اثر پارامتر های گوناگون دستگاه مدرن اسلری بلاست ،عملیات Wet Abrasive Blasting  بطور خیلی زیادی قابل کنترل تر از روش های دیگر آماده سازی سطح است و مزایای گوناگونی دارد.

1.دستگاه دارای استاندارد ATEX (Explosion Proof) می باشد و مناسب برای کار روی سکو های نفت و گاز در حال کار یا عرشه نفتکش ها می باشد.
2.حذف گرد و خاک از محیط کارگاه نسبت به سند بلاست: که آن را برای کار برروی سکوهای نفت و گاز مناسب می کند و احتیاج به خارج کردن سیستم های F & G  و دیگر سیستم ها از مدار نیست.
3.نسبت به روش های دیگر مانند هیدروبلاست آب خیلی کمی مصرف می کند و در حقیقت فقط سطح خیس داریم.
​​​​​4. آماده سازی سطح با سرعت بالاتری انجام می گیرد.
5.کیفیت سطح بالاتری دارد و همچنین زبری سطح یکسانی نسبت به روش های دیگر آماده سازی سطح دارد .
از عملیات اسلری بلاست به طور چشم گیری کمتر است و این سرعت کل کار را بالا می برد.
7.استفاده از ممانعت کننده خوردگی (Inhibitor) را در حین کار ممکن می سازد و این اجازه را می دهد که تا حدود 48 ساعت بعد از عملیات وت بلاست رنگ آمیزی انجام شود و احتیاج به بلاست مجدد نیست.
8.بر طبق استانداردNACE:WAD/2/SSPC   برای کم بودن نمک موجود روی سطح از این روش WET Blast  استفاده می کنند