​تعمیرات و خدمات سفری شناور ها

1.انجام خدمات تعمیراتی شامل نصب آند ιخزه تراشی  پولیشینگ پروانه و بازرسی تحت کلاس آیاکس بر روی بیش از 43 فروند شناور سوپر تانکر شرکت نفتکش
2.انجام خدمات تعمیراتی خزه تراشی  پولیشینگ پروانه و بازرسی تحت کلاس آیاکس و بازرسی بر روی بیش از 61 فروند شناور کانتینر بر شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران 
3.انجام خدمات تعمیراتی شامل جوشکاری زیر آب  خزه تراشی باز بست کردن شیر های زیر آبی مسدود کردن درین ها  و بازرسی بر روی بیش از 37 فروند شناورمالکان خصوصی 
4.انجام خدمات تعمیراتی زیر آب شامل تست های غیر مخرب زیر آبی(MPI) ،خزه تراشی و بازرسی بر روی ریگ حفاری MAP DRILLER ONE شرکت مپنا
5.شرکت حفاری شمال انجام عملیات گل شویی زیر آب و بیرون آوردن لنگر کشتی با استفاده از سونو اسکن و ایر لیفت  
6.نصب آند و عضوهای تقویتی با جوشکاری زیر آبی برروی اسکله قشم​​​​​​​

​تامین و تعمیرات شناور ها

1-شناورلنگر انداز دیاموند اچیور با قدرت کشندگی 90 تن شرکت DOT
​​​​​​​2-شناور لنگر انداز دیاموند 17 با قدرت کشندگی 95 تن حمل سکوی SPD14 به محل نصب
3- تامین ROV پروژه نصب اسپول ایلام

بازرسی،تعمیرات و نگهداری سکوها و دکل های حفاری(IRM):​​​​​​​

1.تعمیرات شناور سوپر تانکر شرکت نفتکش شامل تعمیرات خطوط لوله ، اسلری بلاست و رنگ آمیزی عرشه 
2.انجام خدمات تعمیرات و نگهداری شامل تعویض آندها در ارتفاع روی پایه ها  بروش روپ اکسس ،داخل اسپاد کن و زیر آب و  روی اسپادکن ریگ حفاری بااستفاده از جوشکاری زیر آبی و احیای پوشش و انجام اسلری بلاست و رنگ در مخازن و عرشه دکل حفاری سحر II  
3.انجام خدمات تعمیراتی شامل نصب آند خزه تراشی و بازرسی بر روی بیش از 43 فروند شناور سوپر تانکر شرکت نفتکش
4.انجام خدمات تعمیراتی خزه تراشی و بازرسی بر روی بیش از 61 فروند شناور کانتینر بر شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
​​​​​​​5-انجام بازرسی تحت کلاس بروری دکل های حفاری Map Driller one و SAHAR I
​​​​​​​6-انجام تعمیرات پوشش عرشه شناور دوون به روش اسلی بلست
​​​​​​​7-تعمیرات پوشش شیر های سرچاهی سکو 
SPD14 به روش اسلری بلست

پروژه های نفت و گاز

- انجام اندازه گیری های زیر آبی بر روی اسپول های خط لوله ایلام در عمق 65 متری 
با سیستم غواصی Mixed Gas
- مهندسی ساخت و نصب و راه اندازی و انجام تست فشار بر روی خطوط لوله 14 اینچ منطقه نفتی ایلام با سیستم غواصی اشباع و شناور غواصی  DPII  در عمق 65 متری
- بر طرف نمودن نشتی خط لوله نفتی ایلام در عمق 65 متری با سیستم غواصی میکس
- بهره برداری از سیستم های ROV به منظور بازرسی و بررسی های چشمی

غواصی صنعتی​​​​​​​

1-انجام خدمات تعمیراتی زیر آب شامل تست های غیر مخرب زیر آبی بروش (MPI) 
2-تعمیرات مناطق Splash سکوی SPD5  پارس جنوبی شامل جوشکاری و بلاستینگ 
3-بر طرف نمودن نشتی خط لوله نفتی ایلام در عمق 65 متری با سیستم غواصی میکس
4-نصب و راه اندازی و انجام تست فشار بر روی خطوط لوله 14 اینچ منطقه نفتی ایلام با سیستم غواصی اشباع و شناور غواصی  DPII  در عمق 65 متری

تامین و اجاره متریال و تجهیزات​​​​​​​

1- تامین اقلام و قطعات موتور شامل گسگت پمپ  هیت اکسچنجر  فیلتر  و....
2- تامین اقلام پایپینگ والو  فلنج در کلاسهای مختلف
​​​​​​​3- تامین اقلام و متریال مصرفی رنگ و آندهای فداشونده برای ریگ های حفاری

بخش تجهیزات در گالری

آماده سازی و به آب اندازی شناور

تکمیل و ساخت شناور پاکبون